Önceliklerimiz

Önceliklerimiz

Dürüstlük

Faaliyetlerimizi yerine getirirken, ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük önceliklidir.Paydaşlarımızla ilişkilerimizi doğruluk ve dürüstlük üzerine kurarız.

Gizlilik

Paydaşlarımızın gizli ve özel bilgileri, ticari sırları, mali ve diğer bilgileri, özlük bilgileri ve üçüncü şahıslarla yaptığı gizlilik sözleşmeleri, rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri Feza Bina Yönetimi korumasındadır. Üçüncü şahıslarla asla paylaşmayız.

Feza Bina Yönetimi; ilgili bina, site, kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Bilgileri sadece ilgililerin yararları doğrultusunda kullanırız.

Her türlü gizli bilginin sızdırılmasıyla, herhangi bir menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Bizden ayrılanların da, bizdeki gizli bilgi, belge, proje gibi özellerini kesinlikle dışarı çıkarmayız.

Çıkar Çatışması

Feza Bina Yönetimi için çıkar çatışmasından uzak durmak esastır. Yürüttüğümüz faaliyetlerden yararlanarak, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan asla kişisel çıkar sağlamayız. Çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Kişisel fayda sağlamayız.

Olabilecek çıkar çatışmalarında tarafların çıkarlarını zedelemedenhak, hukuk ve adalet terazisiyle hareket eder, etik yöntemleriön planda tutarız. Tereddüt ettiğimizde Etik Kurul’a danışırız.

Başarılı İş İlişkileri Oluşturmaya Çalışırız

Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın kendilerini firmamıza bağlı hissetmelerinden;saygı, işbirliği, güven, açık ve dürüst iletişimle elde ettikleri başarılarından gurur duyarız. Uyumlu, amaca odaklı, ortak hedeflerle bütünleşenbaşarımızın lokomotifi olarak değerlendiririz.

Bunu bilerek hiç kimse kişisel veya bölüm önceliklerini firma önceliklerimizin önüne koyamaz.

Dürüstlük, adalet ve uyum içinde performans standartlarını açıkça tanımlar, ekip çalışmasını destekleyen bir ortam kurarız.

Üretici ve yenilikçi düşünceyi destekler,çalışanlarımıza işlerini yapmada özgür alan tanırız. Performansı arttırıcı önerilerde bulunuruz.

Açık ve Dürüst İletişimi Destekleriz

Paydaşlarımızla iletişimin açık ve dürüst olmasını tercih ederiz.Yenilikçi, açık ve dürüst iletişim firmamızın hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir araçtır.

Çalışanlarımıza Değer Veririz

Firmamızı başarıya taşıyanlar yetenekli ve ehil çalışanlarımızdır. Çıkar çatışmalarından kaçınır, onlara hak ettikleri değeri veririz.

Güvenilir Kayıtlar ve Raporlar Tutarız

Mali durum ve işlemlerin sonuçlarını genel kabul görmüş muhasebeprensipleri ve yasal gerekliliklere göre kaydederiz. Varlıkların dağılımını, işlemlerin doğruluğunu yansıtan defter, kayıt ve hesaplarıtitizlikle tutarız.

Bilgi Teknoloji Kaynaklarını Özenle Kullanırız

Veri koruma, gizli, özel bilgi ve fikri mülkiyet hakları başta olmak üzerebilgi teknolojisi kaynaklarını kurallar ve ilkelerimizle tutarlı biçimde kullanırız.

Teklif Al
Teklif Al