Sorumluluklarımız

Feza Bina Yönetimi Olarak Sorumluluklarımız

Bina sakinleri, müşteri, çalışan, hissedar, tedarikçi, rakipler ve içinde yaşadığımız topluma karşı her zaman sorumluluklarımızınbilincindeyiz.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimizi T.C. yasaları ve milletler arası hukuk çerçevesinde yürütürüz.Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara; doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Herkese, her kesime herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Bina sakinleri ve müşterilerimizin memnuniyeti, onlara huzur götüren faaliyetlerimizleihtiyaç ve isteklerine çözüm üretmekbizim için önceliklidir.

Bütünbina sakinleri ve paydaşlarımıza;sevgi, saygı, adalet ve nezaketleyaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Feza Bina Yönetimi bir ailedir,çalışanlarımız da ailemizin en kıymetli bireyleridir. Özlük haklarını tam ve doğru biçimde karşılar,dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcılıktan uzak, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız.

Bireysel gelişimleri için gerekli desteğiverir,iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiriz.

Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Firmamızın sürekliliğini sağlama amacıyla ortaklarımıza değer katmayı önemseriz. Gereksiz ve yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, menfaatleri için sürdürülebilir karlılık rotasında, finansal disiplin ve hesap verebilirlik çizgisinden asla sapmayız.

Kaynak, varlık ve zamanımızı verimli ve tasarruflu kullanır, optimumkazanç sağlayacak alanlarda yatırıma özen gösteririz.

Mali yapı, strateji, yatırım ve risk profili hakkındakesinlikle zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Bütün paydaşlarımız gibi tedarikçilerimizde ailemizin bir parçasıdır. Profesyonel yönetim anlayışı ve piyasa şartlarının ötesinde tedarikçilerimize adil davranır, saygıyla karşılar, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiririz. Bilgilerini kesinlikle gizli tutar, özenle koruruz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Yasal çerçevede, profesyonel yönetim anlayışıyla etik rekabet kapsamında haksız rekabetten her zaman kaçınırız.

Topluma Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasi, insan hakları ve çevrenin korunması, refah içinde bir toplumun kurulmasına katkı sağlamayı önemseriz. Toplumsal konularda duyarlı hareket ederiz.

Toplum yararına faaliyetlerde görev almaya çalışır, gelenek ve kültürlere saygılı davranırız. Amacını aşan bedelde hediye, ürün ve hizmet vermeyiz ve almayız.

Toplum ahlakını, sağlığını ve çevreyitehdit eden hiçbir projenin içinde bulunmayız.

Feza Bina Yönetimi’ne Karşı Sorumluluklarımız

Bütün paydaşlarımız profesyonel yönetim anlayışıyla sunduğumuz; hizmetler, vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimizi ve önceliklerimizi değerlendirerek bize güven duymaktadır. Firmamızın kazandığı bu itibarı sürekli zirvede tutmak için özen gösteririz.

Verdiğimiz sözlerive yükümlülüklerimizi yasal ve etik çerçevede her zaman yerine getiririz.

Profesyonel yönetim ölçeğinde sahip olduğumuz yetenekleri içeren alanlarda, doğruluk ve adalet kriterlerine uygun sınırlarda çalışırız.

Kişisel değil, sadece firmamızın görüşlerini ifade ederiz.

Her zaman bilimsel verilere göre hareket eder,uzman ve tecrübeliyeteneklere danışırız.

Teklif Al
Teklif Al